AGJUST Biuro Brokerskie WitamyProdukty i usługiO firmieKontakt
 
 
+48.
  Wyślij
 
UBEZPIECZENIA UTRATY DOCHODU

UBEZPIECZENIE UTRATY DOCHODU DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ BĘDĄCYCH NA KONTRAKTACH

Ubezpieczenie od utraty dochodu w wyniku wypadku lub choroby jest odpowiednim rozwiązaniem dla osób samozatrudnionych, które przy płatności minimalnej miesięcznej składki ZUS mogą w razie wypadku lub choroby otrzymać minimalne świadczenia z ZUS.

Podstawowe cechy produktu:

  • Może stanowić "ekwiwalent" ZUS dla osób płacących minimalne składki ubezpieczenia
  • Pokrywa utratę do 80% udokumentowanego dochodu osoby samozatrudnionej, prowadzącej działalność gospodarczą - lub zatrudnionej na umowę o pracę
  • Oferuje 3 zakresy pokrycia - czasową lub trwałą całkowitą niezdolność do wykonywania zawodu oraz śmierć w wyniku wypadku
  • Oferuje wysokie limity pokrycia - do 5 mln PLN na osobę (do limity 5-letnich zarobków)

Zakres pokrycia zawiera 3 elementy:

  • Obligatoryjne ubezpieczenie czasowej całkowitej niezdolności do pracy - opcjonalnie od 1 do 3 lat od momentu wypadku, z karencją 30 dni, z maksymalnym poziomem odszkodowania w wysokości 80% udokumentowanego średniego wynagrodzenia miesięcznego netto za ostatnie 2 lata przed zawarciem umowy ubezpieczenia (według malejącej skali - od 80% w I roku do 56% w III roku) - limit 4000 PLN dziennie.
  • Opcjonalne ubezpieczenie trwałej całkowitej niezdolności do pracy - wypłacane jednorazowo po okresie karencji (opcjonalnie od 1 do 3 lat) - z maksymalnym poziomem odszkodowania do wysokości 5-letniego wynagrodzenia netto (średnio za ostatnie 2 lata przed zawarciem umowy ubezpieczenia) do limitu 5 mln PLN.
  • Opcjonalne ubezpieczenie z tytułu śmierci w wyniku wypadku - wypłacane jednorazowo po zajściu zdarzenia - z maksymalnym poziomem odszkodowania do wysokości 5-letniego wynagrodzenia netto (średnio za ostatnie 2 lata przed zawarciem umowy ubezpieczenia) do limitu 5 mln PLN.WARTA TUiR S.A.PZU S.A.InterRiskCompensaPTUAllianzHDI AsekuracjaERGO HESTIA
MACIFUNIQALLOYD'STU EuropaEULER HERMESBIBBY Financial ServicesMultiagencja Ubezpieczeniowa Ilona Bugzel