AGJUST Biuro Brokerskie WitamyProdukty i usługiO firmieKontakt
 
 
+48.
  Wyślij
 
UBEZPIECZENIA OC ZAWODOWEJ

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (OC) ZAWODOWEJ OBOWIĄZKOWE I DOBROWOLNE/NADWYŻKOWE DLA ODPOWIEDNICH GRUP ZAWODOWYCH

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej oferowane jest w następujących formach:

 • Ubezpieczenie obowiązkowe
 • Ubezpieczenie nadwyżkowe - tzn. dobrowolne podwyższenie ponad obowiązującą, sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu obowiązkowym
 • Ubezpieczenie dobrowolne - nie dotyczy zawodów, których wykonywanie powoduje wymóg wykupienia ubezpieczenia.

Do zawodów lub rodzajów działalności, związanych z obowiązkiem wykupienia polisy odpowiedzialności cywilnej zawodowej (wg stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2011) zaliczamy:

 • Lekarze
 • Pielęgniarki
 • Farmaceuci
 • Inne zawody realizujące usługi dla NFZ (np. fizykoterapeuci, psychologowie)
 • Osoby sporządzające świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
 • Lekarze weterynarii
 • Architekci i projektanci
 • Inżynierowie budownictwa
 • Adwokaci i radcowie prawni
 • Syndycy
 • Komornicy
 • Zarządcy nieruchomości
 • Pośrednicy w obrocie nieruchomościami
 • Doradcy podatkowi
 • Podmioty prowadzące księgi rachunkowe
 • Podmioty badające sprawozdania finansowe
 • Rzecznicy patentowi
 • Notariusze
 • Agenci ubezpieczeniowi
 • Brokerzy ubezpieczeniowi
 • Biegli rewidenci

Dla powyższych zawodów zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe, z określoną minimalną sumą ubezpieczenia.

Osoby i podmioty ubezpieczone w ramach polisy obowiązkowej mogą dobrowolnie podwyższyć sumę ubezpieczenia oraz rozszerzyć podstawowy zakres. Jest to ubezpieczenie nadwyżkowe, do zawarcia którego niezbędne jest posiadanie polisy obowiązkowej. Ubezpieczenie to może zostać zawarte w tym samym towarzystwie, które zapewnia ochronę obowiązkową lub z innym ubezpieczycielem.

Oferta towarzystw ubezpieczeniowych stwarza także możliwość nabycia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej przez osoby i podmioty niezobowiązane do tego przepisami prawa. Może to dotyczyć:

 • Odpowiedzialność cywilna w branży IT
  • OC konsultanta komputerowego
  • OC informatyka
  • OC programisty
  • OC projektanta systemów
 • Odpowiedzialność cywilna w branży finansowej
  • OC doradcy podatkowego
  • OC maklera giełdowego
  • OC doradcy inwestycyjnego
 • Odpowiedzialność cywilna w innych grupach zawodowych
  • OC nauczyciela
  • OC instruktora i trenera
  • OC tłumacza
  • OC urzędnika
  • OC członków zarządów i rad nadzorczych osób prawnych
Przedstawiona powyżej lista zawodów nie wyczerpuje wszystkich możliwości zapewnienia specyficznej działalności ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.WARTA TUiR S.A.PZU S.A.InterRiskCompensaPTUAllianzHDI AsekuracjaERGO HESTIA
MACIFUNIQALLOYD'STU EuropaEULER HERMESBIBBY Financial ServicesMultiagencja Ubezpieczeniowa Ilona Bugzel