AGJUST Biuro Brokerskie WitamyProdukty i usługiO firmieKontakt
 
 
+48.
  Wyślij
 
FAKTORING - SZYBKIE FINANSOWANIE

FAKTORING - SZYBKIE FINANSOWANIE Z UBEZPIECZENIEM I BEZ UBEZPIECZENIA NALEŻNOŚCI

Potrzebujesz elastycznego źródła kapitału obrotowego i czasu dla realizacji planów rozwoju firmy?

Rozwiązanie

Finansowanie bieżącej działalności dostosowane do potrzeb firmy, dostępne bez zbędnych formalności i oparte na przyjaznych zasadach współpracy.

Kredyt bankowy nie jest jedynym źródłem pozyskiwania środków obrotowych.

Jeśli wystawiacie Państwo faktury z odroczonym terminem płatności i współpracujecie z grupą stałych odbiorców, proponujemy rozwiązanie stanowiące wygodne uzupełnienie kredytu i funkcjonujące jako niezależna forma finansowania.

Jak?

Udostępniamy środki finansowe zablokowane w niezapłaconych fakturach wystawionych dla Państwa odbiorców.

Teraz nie musicie czekać aż nadejdzie termin płatności. Wypłacamy Państwu należności za faktury wystawione dla kontrahentów.

Zaraz po wystawieniu faktury wysyłacie do nas jej kopię. W ciągu 24 godzin przekazujemy na Państwa konto do 85% wartości faktury. Po upływie terminu płatności wskazanego na fakturze i otrzymania zapłaty od odbiorcy, niezwłocznie przekazujemy na Państwa konto pozostałe 15% wartości faktury.

W ramach umowy możemy także ponosić ryzyko niewypłacalności Państwa klienta, przejmując ubezpieczone należności do samodzielnej windykacji - bez prawa do regresu do wystawcy faktury.

Na Państwa zlecenie wykonujemy wszystkie czynności mające na celu odzyskanie należności od odbiorcy, prowadzimy profesjonalny monitoring i ewidencję należnych kwot.

Zgodnie z życzeniem klienta podejmujemy działania prowadzące do odzyskanie należności - od wezwań do zapłaty, postępowanie polubowne, występowanie przed sądem, egzekucje komornicze.

Pozyskujemy informacje gospodarcze na temat dowolnego kontrahenta, weryfikujemy wiarygodność odbiorców krajowych i zagranicznych.

Oferujemy Państwu proste, elastyczne rozwiązania finansowe w jak najkrótszym czasie.WARTA TUiR S.A.PZU S.A.InterRiskCompensaPTUAllianzHDI AsekuracjaERGO HESTIA
MACIFUNIQALLOYD'STU EuropaEULER HERMESBIBBY Financial ServicesMultiagencja Ubezpieczeniowa Ilona Bugzel